Tôi muốn kết nối với Ảnh kỹ thuật số Đức Anh trên facebook thì phải làm như thế nào ?

Dịch vụ online của Ảnh kỹ thuật số Đức Anh luôn có một đội ngũ chăm sóc khách hàng online bạn nhé !

Hãy kết nối với Ảnh kỹ thuật số Đức Anh để gửi ảnh hoặc được tư vấn dịch vụ.

Sau khi đăng nhập vào facebook bạn hãy tìm từ khóa anhkythuatsoducanh (viết liền không dấu)

(hoặc truy cập vào địa chỉ :facebook.com/0973281333.anhkythuatsoducanh)

In

CÁC TIN KHÁC